พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทั่วโลก อยู่ในสถานการณ์ที่เศร้าสลด เมื่อตัวเลขการจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลก ประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 ลดลง 9 เปอร์เซ็นต์

Canalys ออกรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับการจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลก พบว่า ตัวเลขการจัดส่งลดลงไป 9 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากต้องการลดค่าใช้จ่าย โดยตัวเลขดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2022

สาเหตุหลักที่ทำให้ยอดการจัดส่งลดลงเป็นเพราะว่า ราคาสมาร์ทโฟนที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันตลาดสมาร์ทโฟนก็อยู่ในสภาวะอิ่มตัว นอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาจากเรื่องห่วงโซ่อุปทาน อัตราเงินเฟ้อ และผู้บริโภคจำนวนมากต้องการลดค่าใช้จ่ายจากสินค้าฟุ่มเฟือย

ท่ามกลางตัวเลขที่ลดลงในด้านการจัดส่ง แต่ว่าแอปเปิล และซัมซุง กลับมีการเติบโตที่ดีขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2021 โดยซัมซุง มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดที่ 22 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยแอปเปิล 18 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ เสียวหมี่ ไม่เพิ่มไม่ลด 14 เปอร์เซ็นต์ แต่ในรายของออปโป้ และวีโว่ กลับลดลงที่ 10 เปอร์เซ็นต์ และ 9 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ