พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

คณะกรรมการวัฒนธรรมและการศึกษาของสหภาพยุโรป มีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อเสนอต่อรัฐสภาสหภาพยุโรปว่าควรมีการลงทุนระยะยาวในธุรกิจวิดีโอเกมและอีสปอร์ต (Esports) เพราะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถเอาชนะวิกฤติได้ แม้อยู่ในช่วงมีโรคระบาด

คณะกรรมการวัฒนธรรมและการศึกษาของสหภาพยุโรป เตรียมยื่นเรื่องเสนอต่อรัฐสภาของยุโรป เพื่อของบลงทุนเพิ่มเติมในการผลิตวิดีโอเกมในทวีปยุโรป โดยในตอนแรกได้มีการจัดสรรเงินผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่า Creative Europe เป็นจำนวนเงิน 6 ล้านยูโร แต่ทางคณะกรรมการวัฒนธรรมและการศึกษาของสหภาพยุโรปมองว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่พอต่อการพัฒนา จนได้มีการเสนอขอให้เพิ่มเงินอุดหนุน

คณะกรรมการวัฒนธรรมและการศึกษาของสหภาพยุโรป ประเมินแล้วว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเกมในทวีปยุโรปอยู่ในช่วงของการขาดแคลนผู้ประกอบการที่มีความสามารถ อีกทั้งธุรกิจวิดีโอเกมยังเป็นธุรกิจที่ต้องการนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จนถึงเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนมากนักว่า สหภาพยุโรป จะมีการลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทเกมหรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุน และขยายตลาดอุตสาหกรรมเกมของยุโรป

ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง นั่นคือ ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก สมาชิกรัฐสภายุโรปได้มองเห็นคุณค่าของธุรกิจวิดีโอเกม เนื่องจากว่าธุรกิจเกมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ประเภทเดียวที่เติบโตได้ดีในช่วงวิกฤติ จึงเห็นควรว่าจะต้องมีการเพิ่มการลงทุนใน ธุรกิจวิดีโอเกม ซึ่งน่าจะช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรป รวมถึงการจ้างงานใหม่ๆ อีกด้วย

ในเวลาเดียวกันยังได้มีมติในเรื่องของคุณค่าความเป็นยุโรป (European values) ผ่านการจัดตั้ง European Video Game Observatory เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการเก็บข้อมูล การเก็บรักษาเกมที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างแบรนด์ที่จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมของยุโรปด้วยการสร้างฉลาก European Video Game